Jednání Školské rady

Zveme všechny zájemce na 7. jednání Školské rady dne 15. 5.

Neveřejné jednání: 16 – 16.40 hod

Pro zájemce, rodiče, veřejnost: 16. 40 – 17.30 hod.

Vše na budově Nábřežní, ve sborovně.