Jednání školské rady

Vážení členové školské rady,
Vážený pane řediteli,
Vážení rodiče,
dovolte mi svolat další zasedání školské rady ZŠ Jeseník, která se bude konat dne
2. října 2017, od 16,00hodin v budově ZŠ Jeseník, pracoviště Nábřežní.
Od 16,40 do 17,30 se jedná o zasedání školské rady určené pro veřejnost.
Návrh programu zasedání:
1. úvod, informace členů
2. výsledky analýzy školy
3. výsledky interního auditu školy
4. organizace provozu školní družiny dle žádosti Sdružení rodičů při ZŠ z.s.
5. rezignace ředitele školy k 31.říjnu2017
6. různé
Radek Brnka, v.r.
předseda Školské rady při ZŠ Jeseník