Jak se žije…v květnu, ve školní družině na BN

EXKURZE V KRIMINALISTICKÉM ODDĚLENÍ POLICIE ČR

Začátkem května jsme s dětmi navštívili jesenické oddělení kriminalistiky policie ČR. Co takové oddělení řeší, s čím pracuje, jaké používá pomůcky a prostředky k odhalování trestných činnů, to vše bylo dětem představeno a ukázáno. Názorně jsme si předvedli, jak se snímají otisky prstů či celé ruky “kouzelným práškem” nebo barvou, jak se dělají otisky bot na speciální fólie, co si oblékají kriminalisté během ohledání místa činu. Samozřejmostí byla prohlídka výslechové místnosti s jednostranným zrcadlem. Na závěr návštěvy jsme se stali obviněnými a posadili se na křeslo k fotografování, byli jsme zváženi a změřeni. Vytisknuté fotografie a lísteček se všemi údaji a otisky si děti mohly odnést jako památku a my pouze doufáme, že toto oddělení příště navštívíme opět jako hosté.

Ve školní družině si každý vyrobil vlastní list obviněného, kde si vedle otisků prstů a ostatních kriminalistických údajů doplnil svoji největší slabinu. Pak jsme se společně snažili nalézt možnost nápravy. Doufám, že vše vedlo děti k zamyšlení a zároveň se stalo malým dobrodružstvím.

Moc děkujeme panu Černěnkovi a jeho kolegyni za velmi zajímavý výklad o jejich práci a pracovišti.

na policii 2

Na policii 3

DEN MATEK

Druhý týden v květnu je krásný svátek, kdy slaví všechny maminky. Také v naší družince jsme připravili pro maminky malý dáreček z keramické hlíny v podobě ptáčka a z papíru jsme jim vytvořili hezkou, barevnou květinu.

Den matek

Co bych chtěl změnit, upravit ve městě Jeseník?

Tak znělo zadání soutěže, kterou vyhlásila Základní škola Jeseník, Fučíkova. Byla to výzva, která nedala dětem I. a II. oddělení spát. Všichni jsme nejprve dlouho přemýšleli, a pak se dali s chutí do dílka.
Každé oddělení to pojalo po svém. Děti z I. odd. p. vych. Žákové, složily krásnou báseň, doplněnou malbou krajiny. No a děti z II. odd. p. vych. Petříkové, vytvořily tři prostorové modely. Strašidelný hrad, Parkur Jeseník a Dinopark. Všechny práce byly vystaveny 20.5. na Sousedských slavnostech,  přímo na Masarykově náměstí. O to větší jsme měli radost, když jsme se dozvěděli  výsledky.  I.odd.získalo:1.místo v plošné práci(skupinová práce-I.C, II. C)
II.odd. získalo v prostorové práci (I.,C,II.,D)
1.místo-Strašidelný hrad (I. Dušková, Š. Šibravová, S. Snopková, D. Chmelařová, A. Dudíková) .
2. místo-Parkur Jeseník (A. Laža, J. Raif, J. Sedláček)
3.místo-Dinopark (J. Lidmila, M ,Žitka, V. Stroka, A. Bílek, D. Braun) .
Z těchto ocenění máme velikou radost a určitě se budeme těšit na další nové výzvy.

Napsala Naděžda Petříková.

Co bych chtěl změnit

Máme rádi opékaní špekáčků

V každém školním roce je v naší družině tradicí opékání špekáčku na školní zahradě. Podzimní máme dávno za sebou a jarní jsme si naplánovali minulý týden v pátek.  Všechny oddělení ŠD Boženky jsme se sešli na zahradě a společnými silami přichystali tábořiště k opékání buřtů, klobás, chleba, rohlíků. Postupně jsme se prostřídali u opékání, našli se i dobrovolníci, kteří kamarádům pomáhali a vychutnávali si nejenom chuť opečených špekáčků a křupavých rohlíků, ale také táborovou atmosféru, která k tomu jistě patří. S dobrou náladou a posilněni, jsme pak spokojeně odcházeli domů.

Napsala Dana Spáčilová

Opékání špekáčků ŠD