JAK HUDBA DOVEDE PROMĚNIT VŠEDNÍ DEN VE SVÁTEK ?

Na tuto otázku mohou odpovědět všichni účinkující a posluchači, kteří ve čtvrtek 15. února byli v divadle. Přišli uctít památku hudebního pedagoga Pavla Jurkoviče, který celý život rozvíjel muzikální schopnosti dětí. Pochvalu si zaslouží desítky žáků naší školy, kteří pod vedením svých učitelů ze ZUŠ a ZUŠ taneční s. r. o. Jeseník vystoupili na pódiu. Účinkující potěšili diváky – celé rodiny bez rozdílu věku – slovy, hudbou, zpěvem, tancem a kreativním pohybem. Zpívali a hráli celým srdcem, tak jako vynikající pedagog Pavel Jurkovič, který k hudbě přivedl nespočet muzikantů. Byl autorem oblíbeného televizního pořadu Zpívánky, napsal stovky písniček, používal prvky Orffovy metody, ukázal krásu lidové písně jako hudební abecedu.
Pochvala a poděkování patří všem, kteří s radostí pečují o odkaz hudebníka, zpěváka, folkloristy, spisovatele, hudebního skladatele a pedagoga Pavla Jurkoviče.

Marie Kováčová