Informací není nikdy dost

Zkratka IPS (Informační a poradenské středisko) byla pro mnohé vycházející žáky neznámým pojmem. Po akci zaměřené na profesní orientaci je tomu již jinak. V pondělí 23. 11. 2015 navštívili Informační a poradenské středisko při Úřadu práce v Jeseníku. Během besedy se sympatickou Mgr. Miou Suchou získali žáci IX. B cenné informace týkající se sítě středních škol v ČR. Na příkladech z praxe poukázala na to, že pro zodpovědnou volbu povolání nestačí vycházet jen ze svých zájmů, vědomostí a prospěchu, ale je nutné rovněž zvážit možnost uplatnění na trhu práce. Hovořila s každým žákem a rozebírala jeho volbu střední školy právě z těchto hledisek. Všichni hodnotili návštěvu IPS velmi kladně. Stejná beseda čeká žáky IX. A v úterý 8. 12. 2015.

Libuše Janečková, výchovná poradkyně

IPS - akce pro 9.B