indiánské dny v družině

INDIÁNSKÉ DNY V DRUŽINĚ

završené zkouškou zdatnosti malého Indiána (čtvrtek 5.10.)

a společným posezením u ohně s představením indiánských kmenů a jejich totemů (pátek 6.10.)

Měsíc září byl v naší družině v duchu Indiánů. Nejdříve jsme načerpali nějaké informace z knih a encyklopedií, četli jsme si příběhy o Indiánech, povídali jsme si. Poté jsme si začali vymýšlet indiánská jména a společně si každé oddělení vymyslelo i název pro svůj indiánský kmen. Vyráběli jsme kmenové totemy, čelenky a náhrdelníky, lapače snů, malovali jsme na týpí, naučili jsme se básničky a říkanky, poslouchali jsme, zpívali a hráli indiánské písně, bubnovali.

Ve čtvrtek 5. 10. malí Indiáni skládali zkoušku zdatnosti, kde museli prokázat svou statečnost, zručnost a obratnost v různých disciplínách a den nato jsme se všichni společně sešli u ohně, abychom představili své indiánské kmeny a k nim vyrobené totemy. Ještě předtím než jsme si opekli každý svůj úlovek (ve většině případů špekáček:), zazpívali jsme indiánskou píseň Kuwate a pronesli staré proroctví indiánské stařeny z kmene Cree, v němž se praví: „Až Země bude zpustlá, řeky otrávené, moře zčerná a ptáci začnou padat z nebe, pak v poslední chvíli Indián znovu získá svého ducha, spojí se s bílým mužem a naučí ho ctít Zemi. Společně povstanou proti ničení a stanou se Bojovníky duhy.“ Nutno dodat, že za posledních tónů společné písně začalo pršet a za svitu paprsků slunce vyšla na nebi duha! Možná jako znamení, že jsme se vydali tím správný směrem…

Za kolektiv vychovatelů Proudící Řeka

indiánské dny (1)

indiánské dny (2)

indiánské dny (3)

indiánské dny (4)

indiánské dny (5)

indiánské dny (6)