Imigrace, emigrace a likvidace národů

Takto se nazývá projekt, který v rámci multikulturní výchovy (financovaný EU) probíhá od září na naší škole.   Celkem se do něj zapojilo bezmála 50 dětí ze 7. – 9. ročníku. Cílem je seznámit žáky se složitou problematickou   rozdílností kultur jednotlivých národů a náboženství  s poukázání na důsledky xenofobie a rasové diskriminace, které v průběhu historie vyústily až v genocidu národů (holocaust) a v omezovaní základních lidských práv.

Již  proběhly  přednášky  na tuto tematiku vedené  p. uč. Zlámalovou a p. uč. Grosičovou a také  workshop s názvem Lidská práva, předsudky, tolerance, který byl lektorován dvěma pracovnicemi pražského  vzdělávacího Institutu Terezínské iniciativy.

Čeká nás ještě  exkurze do Osvětimi (24.10.) a beseda s pamětníkem (1.11.), přeživším tento vyhlazovací koncentrační tábor, takže budou mít žáci jedinečnou příležitost spojit si místo s konkrétní osobou a dotazovat se i na osobní zkušenosti.

V žácích jistě tyto podněty zanechají silné zážitky, které potom budou  výtvarně či literárně zpracovávat a následně z těchto prací uspořádáme výstavu ve vestibulu školy. Součástí  aktivit bude i  vědomostní soutěž, jejíž  výsledky vyhodnotíme v závěru  projektu  a oceníme  drobnými věcnými cenami.

I když víme, že je to nelehké a problematické téma, pevně věříme, že čas věnovaný  osvětě  pomůže tomu, aby  hrůzy  s tématem  spojované  zůstaly  navždy  pouze minulostí a už se nikdy opakovaly.

Napsala : Jana Zlámalová, Romana Grosičová – organizátorky projektu

imigrace-emigrace-a-likvidace-narodu-2