Hurá za poznáním!

Srdečně zveme všechny příznivce přírody a pěší turistiky na výlet. Předpokládaná trasa výletu je z Ostružné do Branné, cca 8 km.

Odjezd je v sobotu 14. 5. v 9.35 z vlakové nádraží náhradní autobusovou dopravou, předpokládaný návrat z Branné 14.30.

Tato nenáročná trasa je vhodná pro všechny věkové kategorie, dokonce i pro kočárky. Počítejte nejméně s 3 hodinami na cestu údolím, přepravu a svačinky…. Doprovázet Vás budou paní vychovatelky ze školní družiny – Gabriela Žáková a Dana Spáčilová. Tento výlet je určen pro celou rodinu a ne pouze pro děti.

Těšíme se na Vás!

sfsf

Letem světem o tom kam a kudy půjdeme

Ostružná

V horské obci, která bývala součástí kolštejnského panství a nesla název Spornhau, stojí za návštěvu především nedávno pěkně upravený starý hřbitov s náhrobky původních německých obyvatel, kostel Zjevení Páně a areál Skiland, v němž je umístěna expozice šesti stovek hudebních nástrojů z celého světa.

  • obranná linie někdejšího Československa. Podél cesty si lze prohlédnout několik objektů pohraničního opevnění, některé jsou volně (na vlastní nebezpečí) přístupné i zevnitř.
  • pozůstatky lesní železnice
  • chalupa u božích muk v lokalitě zvané Splav, nyní penzion
  • starý mlýn, u nějž se před válkou vyráběl šindel
  • betonový oblouk viaduktu železniční trati
  • po cestě navštívíme Mariánský pramen, který díky své zázračné vodě býval v minulosti oblíbeným poutním místem. Zázračná je zdejší voda bezpochyby dosud – bezkonkurenčně osvěží.

Branná

Skalnatý ostroh při ústí Brusného potoka do řeky Branné, na němž si trůní torzo hradu Goldenstein/Kolštejn (tak se Branná do roku 1947 jmenovala), který ve středověku střežil starou obchodní stezku z Moravy do Slezska a později byl k němu přistavěn renesanční zámek.

V Branné jsou tři významné stavební památky městečka, které dohromady tvoří unikátní komplex renesančních staveb – kostel sv. Michaela, někdejší fojtství a zmíněný zámek.

Zámek je postupně rekonstruován na konferenčně-společenské centrum. Průčelí zámku zdobí sgrafita a dopředu si lze domluvit prohlídku s průvodcem.

Příroda, lidová architektura a pevnosti

Na dohled je malé náměstí, kterému dominuje budova obecního úřadu a litinová kašna, zástavbu náměstí pak obklopuje řada stavení, která prozrazují, jak v minulosti vypadala obydlí obyčejného lidu v horských krajích.