Dveře zůstaly otevřené tentokrát celý den

Dne 20. 2. 2018 jsme na naší škole přivítali vzácné hosty. Přišli nás navštívit rodiče, budoucí prvňáčci, prarodiče i děti ze ZŠ Fučíkova v Jeseníku.

Hosty přivítali ve vestibulu školy žáci  V. C  a  stali se jejich průvodci. Seznámili přítomné s tím, kolik máme ve škole tříd, oddělení školní družiny, jaké kurzy nebo kroužky naše škola nabízí. Návštěvníci se mohli podívat do výuky, prohlédnout si vybavení školy a učeben. Dozvěděli se, jak probíhá činnost ve školní družině nebo v odpoledních aktivitách školy. Mohli si prohlédnout prezentaci našich školních akcí a projektových dnů, školní kroniky, portfolia žáků a byli překvapeni, jakým způsobem se na této škole učí. Už tento pátek bude probíhat Olympijský den a národní barvy zaplní naši školu, oslavíme společně úspěchy našich sportovců na ZOH v Korei.

Potěšila nás také návštěva dětí ze ZŠ Jeseníku, Fučíkova ul. ve třídě V. C. Spolu s našimi žáky si zasoutěžili a zjistili, že dokážou spolupracovat ve skupinkách. Určitě se rádi podíváme na Den otevřených dveří k nim.

Rodiče chválili vstřícnost učitelů a vychovatelů, výzdobu školy a ve školní kronice se objevila slova o báječné škole, milé atmosféře, spokojenosti a pěkném prostředí. Děkujeme.  Emička s maminkou nám napsaly, že už se těší na zápis, který proběhne 10. dubna 2018. Tak přijďte také! Budeme se těšit.                                                                                                                              Zaměstnanci ZŠ Jeseník, BN