Dopoledne s dráčkem Soptíkem

Páteční dopoledne 10. 6. 2016 přineslo našim druhákům na pracovišti Průchodní plno nových zážitků a poznatků. Jako každým rokem, tak i letos, nás navštívili profesionální hasiči HZS v Jeseníku. Naše děti se dozvěděly, že hasiči nejen hasí požáry, ale také pomáhají při dopravních nehodách, při povodních a v dalších těžkých životních situacích. Naučily se, jak se zachovat v případě požáru a zopakovaly si zásady první pomoci při spáleninách. Také si vyzkoušely opravdovou hasičkou helmu a ochranný oblek.  Celé poutavé vyprávění doprovázely zajímavé ukázky na interaktivní tabuli a na vše dohlížel náš kamarád dráček Soptík.

Naše děti už jsou připraveny a ví, jak se zachovat v případě mimořádných událostí. Vždyť znát důležitá telefonní čísla a poznat signály sirény, to už je pro ně hračka!

hasiči 2 ( Hasiči4