Dny otevřených dveří pro mateřské školy

Během měsíce února, těsně po svačinkové přestávce, všechny naše děti z prvních tříd netrpělivě postávaly u oken. Vyhlížely malé kamarády z mateřských škol a jejich paní učitelky, kteří přišli na „kukandu“ do prvních tříd. Ukázali jsme všem, jak umíme pěkně číst, psát, počítat a společně jsme si s předškoláky užili matematickou soutěž. A kluci, holky, šlo nám to spolu moc dobře. Skřítek děti zavedl do světa písmen, slabik a slov a kouzelná tabule odkryla nejedno tajemství. Na závěr jsme si společně zazpívali a každý předškoláček si odnášel na památku upomínkový list s překvapením. Už se všichni moc těšíme, až děti znovu přivítáme na naší škole na zápise do prvních tříd, který se letos koná 10. 4. 2018. Dny otevřených dveří na naší škole jsou každoročně pro děti jednou z možností, jak si osahat školní prostředí, které je brzy čeká. Zároveň, jako každý rokem, se uskutečnily v jesenických mateřských školách besedy o školní zralosti, kde naši pedagogové spolu s kolegy z PPP a SPC z Jeseníku diskutovali na téma školní zralost dítěte. Tyto besedy již mnoho let pomáhají rodičům, aby své děti dobře připravili na školní docházku.

                                                                                                                                    Zapsala:   Zdeňka Mrosková