„Deváťáci učí páťáky“

Ve čtvrtek 5. 12. přijali všichni žáci 5. ročníku naší školy pozvání od svých nejstarších spolužáků na akci „Deváťáci učí páťáky“. Po přivítání ve vestibulu školy na Nábřežní byly děti rozděleny a zahájily svou cestu po škole. Podívaly se do tělocvičny, dílen, kuchyňky, učebny ruského a německého jazyka a také do chemické laboratoře. Všude byly připraveny praktické ukázky učení na 2. stupni, do kterých se děti s chutí zapojily. Svou cestu pak zakončily ve školním klubu, odkud se přesunuly na oběd do školní jídelny.Velmi povedená akce se dětem moc líbila, užily si ji a případné obavy z přechodu na 2. stupeň jsou pryč díky starším spolužákům a vyučujícím.

 

 

 

Milena Dobešová