Deváťáci čtou prvňákům

V pondělí 25. 9. se skupinka deváťáků vypravila za žáčky I. A a I. B na Průchodní ulici, aby jim prezentovali své čtenářské a rétorické dovednosti, a motivovali tím malé prvňáčky ke snaze naučit se také krásně číst a mít rád knížky.  Žáci se prostřednictvím přečtených textů (prózy i hravých básniček) dozvěděli, jak vzniklo slovo září, lidská řeč, proč ve škole zvoní a hlavně, že nejdůležitější věci už vlastně znají z mateřské školy.  Zazněl totiž i text Roberta Fulguma  z knihy Všechno, co opravdu potřebuju znát jsem se naučil v mateřské škole, kde se mimo jiné píše: „Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a klesli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE.“    K obrázkovým knížkám brzy  děti přidají i svůj první slabikář, kde se naučí  číst   první slůvka a věty,  díky kterým proniknout do světa zvaný  LITERATURA.

Napsala: Jana Zlámalová