Deváťáci a secese

Hodina dějepisu strávená ve čtvrtek 19. 10. v prostorách Vodní tvrze umožnila žákům IX. A nasát atmosféru posledního uměleckého slohu projevujícího se ve všech druzích umění – secese. Žáci mohli obdivovat krásné šaty a šperky z přelomu století, nahlédli „pod pokličku“ secesní kuchyně a dozvěděli se, že se secesní styl projevil i v architektuře města Jeseník.  Získané informace a celkové zhodnocení výstavy měli žáci zaznamenat do pracovního listu.  O tom, že secese dokáže oslovit i mládež 21. století, nepochybně svědčí kladná vyjádření od všech zúčastněných.

Napsala Jana Zlámalová

deváťáci a secese 2