Děti z Boženy Němcové navštívily MŠ

Děti z I. C a děti z pěveckého kroužku navštívily dvě mateřské školy v našem okolí – MŠ Křižkovského a MŠ Jiráskova s pásmem písniček, básniček a povídání o jaru, zvířátkách a životě ve škole. Bylo to velice milé setkání s dětmi, z nichž některé již příští rok zasednou do školních lavic. Poděkování patří i dětem z hudebně dramatického kroužku, které celé pásmo uváděly a vystoupily s písničkami. Odměnou byly našim dětem nejen sladkosti, které dostaly, ale také pozvání na hřiště plné zábavy. Už se těšíme na červen a další setkání.

                                                                 Napsala Romana Stúpalová