Den učitelů – mládí těší stáří

Ve středu 11. 04. 2018 vystoupily a zazpívaly bývalým učitelům a učitelkám, nyní již důchodcům, k jejich svátku,  děti ze třídy III. A z pracoviště Průchodní. Zaznělo pár pěkných písní a básniček a rozzářily se tváře našich bývalých kolegyň a kolegů. Vystoupení se moc líbilo a dětem děkujeme. Děti na vystoupení připravila Irena Václavková.