Den otevřených dveří na 1. stupni naší školy

Dne 14. a 15. 3. se konal na prvních stupních ZŠ Jeseník Den otevřených dveří. Největšímu zájmu se těšili žáci a paní učitelky v 1. třídách. Přivítali jsme rodiče, prarodiče a rodiče budoucích prvňáčků i budoucí prvňáky samotné. Došlo i na prohlídku školy, školní družiny, počítačové učebny a tělocvičny. Zajímavé vyučovací hodiny připravili paní učitelky a žáci nejen v 1. ročnících. Hra na drumbeny a Orffovy nástroje se ozývala celou školou, rodiče i žáci si mohli vyzkoušet práci s výukovými programy v oblasti českého jazyka a matematiky, stavby z krychlí, aktivity v angličtině s využitím interaktivní tabule nebo si vyrobit krásný obrázek technikou Enkaustika. Děkujeme všem rodičům za návštěvu a doufáme, že se brzy uvidíme u zápisu dne 11. 4. 2017.

Děkujeme také za zpětné vazby, které jste nám nechali při odchodu ze školy. To jsou informace, které nás povzbudí a dodají chuť do další práce.

Cituji:

Prezentace ve třídě byly výborná. Práce paní učitelky předčila mé očekávání a těšíme se až v září nastoupí náš prvňáček do školy.

Jsem velmi spokojená z návštěvy v 1.A . Škola se mi moc líbí.

Bylo to úžasné.

Líbilo se nám u vás.

 Výuka pestrá, zábavná. Matematika super, čeština také. 🙂