Den dětí na Průchodní

Nečekané překvapení

Dne 1.6.2018, právě na MDD, na děti z 1.A a 1.B čekal plánovaný pobyt v přírodě.  Za krásného slunečného počasí jsme vyrazili vstříc novému dobrodružství. Našim cílem byla požární stanice Jeseník. Děti během cesty plnily různé úkoly z prvouky a tělesné výchovy. Po příchodu k HZS se nás ujali sympatičtí hasiči, kteří nám ukázali hasičská vozidla vč. jejich vybavení, spustili zkušební požární poplach, názorně předvedli vůz předurčený pro práci ve výškách. Všechny děti měly možnost si projít kabinu jednoho z vozidel a vyzkoušely si stříkání z opravdových hasičských hadic. Na samotný závěr na nás čekalo velmi milé překvapení v podobě bylinkové pěny, ve které si prvňáčci mohli zadovádět. Děkujeme panu Jurčákovi a všem hasičům za krásně prožité dopoledne.

 Michaela Vyhnánková, asistentka pedagoga

Dne 1. 6. 2018 žáci II. B, III. B a V.A společně oslavili,, Den dětí“ sportovním turnajem. Žáci vytvořili 4 smíšená družstva a společně si vyzkoušeli, jak v takovéto sestavě zvládnou sportovní disciplíny: štafetu, hod plným míčem, skok do dálky a skákání v pytli. Za příznivého počasí a dobré nálady si pod vedením paní učitelek  a paní asistentek užili příjemné dopoledne.

Hana Kubová, třídní učitelka