Dějepisná olympiáda

Marii Terezii neboli „Tchyni národů“, jak se jí kvůli sňatkové politice přezdívalo, si asi každý z nás vybaví především jako panovnici, která zavedla povinnou školní docházku. Málokdo ovšem už ví, že zavedla také první papírové peníze u nás, tzv. bankocetle, používání příjmení a čísel popisných, zrušila právo útrpné (mučení při výslechu) nebo že byla milující manželkou a matkou 16 dětí. Všechny tyto i mnoho dalších vědomostí zúročili žáci 8. a 9. ročníku, kteří se zúčastnili školního kola dějepisné olympiády na téma Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století. Celkem se do vědomostně historického klání zapojilo 11 žáků a 2 z nich postupují do okresního kola, které proběhne 16. 1. 2017.

3. místo získal Tomáš Raděj z VIII. B

2. místo obsadila Klára Smatanová také z VIII. B

vítězem školního kola se stal Petr Šemro z IX.A. Všem moc gratulujeme.

Napsala: Jana Zlámalová