Čtení mě baví!!!

Čtení mě baví!

I tak by se  mohl nazvat měsíc březen, měsíc knihy.

V březnu kromě vítání dlouho očekávaného jara proběhly desítky besed v knihovně, autorské čtení, seznamování s právě čtenou knihou a vyvrcholením celého měsíce byla středa, 28. března, kdy jsme na Boženě Němcové prožili slavnostní den, projektový den, Čtení mě baví.

Po úkolech ve třídách, kde jsme se seznamovali s nejzábavnějšími knihami třídy, četli si navzájem ukázky z knih, hráli si na spisovatele a také jsme navrhovali přebal knihy, jsme se všichni sešli v tělocvičně k vyvrcholení celoměsíčních aktivit.

Celou akci uváděla a režírovala paní učitelka Šárka Bernatíková a spolu s ní zahájil básní Kniha Františka Hrubína i Tomáš Vogl. Následovalo společné čtení pohádky O jablůňce žáky 1. a 2. ročníků, také otázky vděčným posluchačům, písnička k protáhnutí a společné čtení příběhu O sluníčku a oblacích. Tu četli naši starší žáčci ze 3., 4. a 5. ročníků. I tentokrát jsme posluchače povzbuzovali otázkami a odměnou za správnou odpověď. Také jsme se všichni seznámili s nejčtenější knihou jednotlivých tříd a všichni jsme si prošli výstavu našich knih.

Den proběhl krásně v klidné a důstojné atmosféře, jak se na měsíc knihy patří.

A mě nezbývá, než pochválit všechny čtenáře za krásné čtení a poutavé vyprávění.