Co všechno jsme zažili v družině v měsíci červnu?

Už se všichni těšíme na očekávané prázdniny, ale přesto si užíváme krásných červnových dnů, a to hlavně pobytem venku. Co všechno jsme zažili? Začátek června patřil k oslavě Mezinárodního dne dětí a my jsme jej oslavili návštěvou kina a shlédli film ,,Jak vycvičit draka 3.“ V polovině června jsme uspořádali sportovní odpoledne v areálu školy, děti chodily po stanovištích a plnily úkoly. Mezi ně patřily skok do písku, závody na koloběžkách, slalom, hod na koš, hod do dálky a přetahovaná či házení petangue.
19.6. v zahradě Duhy, jsme si užili nevšední odpoledne opékáním špekáčků a s chutí si je vychutnávali a naladili se na prázdniny. V pondělí 24. 6. jsme se zúčastnili akce Technických služeb,,Třídíme odpad“,kde jsme plnili úkoly, které pro nás měli připraveny. Nakonec jsme se osvěžili v malém brouzdališti, to bylo bezvadný. Završením školního roku, pokud nám počasí dovolí, bude naplánovaný výlet na Křížový vrch.
Všem dětem, ale i Vám rodičům přejeme krásné, spokojené prázdniny plné nevšedních zážitků.

Kolektiv vychovatelů. Napsala Dana Spáčilová