Co ví naši nejmladší o práci hasičů?

Dne 15. 3. 2018 proběhla ve 2.ročnících na ZŠ Jeseník, pracoviště Průchodní, beseda s jesenickými hasiči panem Viktorem Švédou a panem Michalem Greplem. Hasiči zaujali žáky už tím, že přinesli na ukázku některé hasičské vybavení,které si mohli žáci vyzkoušet a prohlédnout. Děti se zájmem poslouchaly a aktivně se zapojovaly do zadaných úkolů. Celá akce byla smysluplná a žáci si odnesli nové zkušenosti a poznatky o práci našich hasičů.
Hana Kubová