Cestování  v minulosti

Letošní kolo dějepisné olympiády bylo tematicky zaměřeno na cestování za poznáním, obchodem i za prací. Cesty jako tepny civilizace hrály v historii vždy důležitou úlohu – přinášely nové  výrobky, vynálezy a  pomáhaly šířit  vzdělanost a kulturu.  Putování  napříč staletími  a ověřování dějepisných znalostí se poslední listopadové pondělí přišlo zúčastnit  12 žáků z 8. a 9. ročníků. Nejúspěšnějšími  „cestovateli časem“ byli žáci Matias Kavický, Hana Řehová, Štěpán Šolc.  2 úspěšní řešitelé budou naši školu reprezentovat v lednu na okresním kole.

Napsala : Jana Zlámalová