Celoroční soutěž II. C

V letošním školním roce žáci druhé třídy plují po moři, putují po ostrově a hledají poklady dávných předků a také jejich poselství. Po dvou měsících přišlo první velké hledání pokladu v naší třídě, které má právo hledat vítězná skupina žáků a předat ho samozřejmě i ostatním mořeplavcům, kteří se sice neumístili na prvním místě, ale sbírali drahokamy, perly a putovali také s velkým nasazením. Součástí hry jsou též poselství našich předků, která chtějí předat naší generaci. Zatím jsme odhalili dvě poselství, z nichž jedno zní: „ Nikdy se nenuď a hledej si aktivity sám.“ Druhé poselství zní: „ Stanov si své cíle a ty si napiš, protože cíl, který sis nezapsal, je pouhým přáním.“ Odhalenými poselstvími se snažíme držet i my při našich činnostech ve škole. Hra je velkou motivací pro vyučování, pro skupinovou práci, pro uvědomění si mnoha hodnot, které by měl člověk ctít. Její součástí jsou také velké měsíční úkoly pro jednotlivce, při kterých doma pomáhají také rodiče. Některé krásné práce si můžete prohlédnout pod textem. Za úžasné nápady, pomoc dětem při jejich zpracování děkujeme všem rodičům. Děti se učí pracovitosti, cílevědomosti a hlavně se učí vzájemně od sebe. Vzhůru do další plavby na další ostrov, i tam nám určitě dávné civilizace zanechaly poklady a další poselství, kterými bychom se měli řídit a my je chceme najít.

                                             Napsala tř. uč. Romana Stúpalová