Čekání na Vánoce

Všechny děti i dospěláci se těší na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Abychom si čekání zpříjemnili, vydali jsme se všichni z „Boženky“ na Vánoční výstavu USP Sněženka, abychom zhlédli krásné výrobky klientů Ústavu a také, abychom si je zakoupili a tak všichni přispěli na dobrou věc, jako naši kamarádi z Průchodní. Výstava byla, jako každý rok, velmi krásná a nápaditá.