Březen není jen jaro :-)

Dneska jsme se vrátili (tedy my, V. C) z Knihovny V. Priessnitze z besedy s dobrou náladou, protože jsme si přebírali cenu z výtvarné soutěže, pořádanou v únoru Knihovnou k 70. letům od jejího založení. O naší kolektivní práci je i pochvalný zápis v návštěvní knize.

Nejdříve nám paní knihovnice Petra Sikorová povídala o způsobu hledání informací a pátrání v knihách, o způsobu MDT – Mezinárodního desatera třídění, vyslechli jsme si, co je to obsah a rejstřík a jak s nimi v knihovně při hledání a zpracovávání informací pracovat.

Každý si pak vybral nějakou knihu, v ní byl na první straně ukrytý lísteček s úkolem, který se plnil podle toho, co si kdo zapamatoval z povídání – někdo rychle, někdo pomaleji.

Už víme, že nejčtenější knihy jsou všechny díly Z deníku malého Poseroutky a Harry Potter, nejvíce stránek mají  knihy o přírodě.

Na besedě v knihovně se nám moc líbilo. Děkujeme.

Napsala Helena Grygárková.