Březen – měsíc knihy

Tak jako každý rok, tak i letos se ve dvou březnových týdnech  žáci naši školy prostřídali a navštívili městskou knihovnu. Nejmladší žáci se dověděli, jak a proč se do knihovny přihlásit, prohlédli si oddělení pro děti, byli seznámeni, jak jsou knihy uspořádány. Starší žáci si povídali o tom, jak se knihy půjčují, jak se o knihy máme starat, zopakovali si, kdo je ilustrátor, spisovatel , ověřili si své vědomosti při ukázkách knih. Nejstarší  plnili i zadané úkoly.  Ukázali, jak už se v oddělení dovedou orientovat, jak vyhledat knihu, o kterou mají zájem, jak a kde získat informace o spisovateli. Knihovnické lekce byly zajímavé a určitě si knihovna získala nové čtenáře.
napsala IvetaBartuňková