Beseda o školní zralosti v Mateřské škole Karla Čapka

Víte, jakou otázku si kladou nejčastěji rodiče malých předškoláků v tomto měsíci? Je naše dítě dostatečně připravené nastoupit v příštím školním roce povinnou školní docházku? Je naše dítě zralé ? Toto téma a mnoho dalších otázek bylo součástí besedy o školní zralosti, kterou každým rokem dělají učitelé naší školy, aby spolu s logopedem, psychologem a učiteli MŠ pomohli rodičům s nelehkým rozhodnutím. Jsme rádi, že se v tomto roce sešel opravdu rekordní počet rodičů, kteří jevili velký zájmem o daná témata. Také proto se letošní  beseda v úterý 10.1. 2017 protáhla do pozdních odpoledních hodin. Naše pracoviště Průchodní i Boženy Němcové, jako každým rokem, tak i letos, připravuje v měsíci únoru pro předškolní děti a jejich učitele Den otevřených dveří pro mateřské školky a v březnu pak Den otevřených dveří pro rodiče. Už se všichni těšíme na nové školáky u zápisu, který letos proběhne  později  než v minulých letech, a to 11. 4. 2017 na obou pracovištích ZŠ Jeseník. Děkujeme také paní ředitelce Kolářové z MŠ K. Čapka a všem dalším ředitelkám MŠ za dlouholetou plodnou spolupráci.

                                                                                                                                                                                   Zdeňka Mrosková a Hana Kubová

images