Areál plný zábavy

V pátek 27. května 2016 proběhla akce u příležitosti 10. výročí vzniku jedné společné školy v Jeseníku – Základní školy Jeseník, příspěvkové organizace.

V rámci výročí připravila škola pestrý doprovodný program, který nesl název„10 let Spolufest“, jehož součástí byla nejen samotná oslava, ale také sportovní dny pro žáky 1. a 2. stupně, turistický výlet pro děti a jejich rodiče a pohádkový den pro budoucí prvňáčky. Hlavními aktéry byli nejen pedagogičtí pracovníci, ale i žáci. Výtvarně zachytili školu z mnoha úhlů pohledu, v originálních verších vyjadřovali své názory a vztah ke škole, napsali úvahy o tom, co pro ně škola znamená. Žákovské práce je možné zhlédnout nejen v Kapli, ale také v Jesenické nemocnici do 21. 6. resp. do konce prázdnin.

Vyvrcholením oslav bylo páteční odpoledne. Areál školy Průchodní se proměnil v nejrušnější část města, za slunečného počasí sem směřovaly kroky desítek rodinných příslušníků s dětmi. Pozvání přijali i zástupci města Jeseníku – starosta Ing. Adam Kalous, 1. místostarosta Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová a 2. místostarosta Mgr. Petr Procházka.

Po úvodním slovu ředitele školy a starosty města následovalo odhalení pamětní desky u zasazeného stromu a společné vypuštění balónků přání. Pak už záleželo na každém návštěvníkovi, co si z pestré nabídky programu vybral. Na pódiu se střídalo pohádkové a písničkové pásmo dětí z 1. stupně, taneční a pěvecká vystoupení žákyň 2. stupně, v celém areálu na děti čekala sportovní a tvořivá stanoviště. Atmosféra byla skvělá, nejmenší děti společně s rodiči vyráběli nejrůznější drobnosti, starší děti si mohly vyzkoušet prvky parkouru za asistence žáků sportovní třídy, kdo necvičil, měl možnost si zazpívat v altánku za doprovodu houslí, na jiném stanovišti děti poznávaly rostliny nebo skládaly hlavolamy, otevřené byly také skleníky, hvězdárna a dílničky ve SVČ DUHA. Budoucí prvňáčci i široká veřejnost si mohli prohlédnout školu a školní družinu.

Každý, kdo strávil odpoledne v areálu školy, měl možnost vidět, slyšet, vyzkoušet si a hlavně prožít příjemné chvíle mezi dětmi. Viz odkazy: IMAG0215, IMAG0212

Všem, kteří se na přípravách a realizaci oslav podíleli, patří velké poděkování.

Děkujeme také sponzorům, kteří tuto akci podpořili:

Fenix Group a.s.

Ondřejovická strojírna, a.s.

Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.

Omya Vápenná

JPS p. Pavlovič

Barvy laky p. Michálek

Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

TopTeramo Vápenná

SŠ gastronomie a farmářství Jeseník

Selská pekárna Jeseník

DSC_0292 zmenšený DSC_0298 zmenšenýDSC_0317 zmenšený DSC_0344 zmenšený DSC_0348 zmenšený DSC_0349 zmenšený DSC_0362 zmenšený DSC_0385 zmenšený DSC_0423 zmenšený DSC_0459 zmenšený