Nový systém spuštěn. Běží vše, jak má?

Vážení rodiče,

vstupujeme do nového školního roku s novým nástrojem pro vzájemnou komunikaci. Věříme, že nám systém, který jsme vybrali, umožní efektivně propojovat úsilí směrem k výchově a vzdělávání Vašich dětí – našich žáků. Hlubšímu využití systému se budeme postupně učit. Prozatím budeme prakticky využívat jeho funkcí k omlouvání žáků,  chráněné korespondenci, sběru dat včetně potvrzování informací a souhlasů, elektronické žákovské knížky od 4. ročníku, evidenci docházky žáků.

V termínu 15. – 16. 9. 2018 byly pro Vás a Vaše děti vygenerovány a zaslány přístupové údaje do komunikačního a informačního systému školy – Edookit. Pokud jste ve své emailové adrese dosud žádné údaje nenašli, obraťte se na našeho systémového administrátora, pana učitele Svatopluka Sekaninu. Zprávu s uvedením jména, příjmení a třídy, do které Vaše dítě chodí, pošlete na email svatopluk.sekanina@zsjesenik.cz

Pokud se (na základě rozsudkem přidělené rodičovské odpovědnosti nebo jiných okolností) ve Vašem případě mění situace na pozici zákonného zástupce nebo situace neodpovídá přiděleným přístupům do systému, neprodleně informujte sekretariát školy. Na základě úředních podkladů následně nastavíme přístupy do systému oprávněným osobám.

Do nové komunikační etapy naší školy si přejme hodně zdaru a otevřenosti.