VÝSLEDKY

VÝSLEDKY

náboru do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

  dívky chlapci
Přijati Pořadí Registr. č. Registr. č.
1. 51 62
2. 69 40
3. 42 7
4. 31 35
5. 37 16
6. 25 65
7. 56 63
8. 26 61
9. 55 4
10. 54 41
  11. 1 64
Nepřijati 12. 21 66
13. 57 58
14. 10